De Band

Van links naar rechts.
Staand: Harry Broekman, Bert Strijker, Henk Brouwer, Simon Bijmolt, Zwaan Zwart, Jan van der Hoek, Vladimir Anisimov, Ben Hoeben, Robert Jan Wiepkes, Ype van Wijk, Pieter de Jong, Bernard Waringa.
Gehurkt: Jelmer Bergman, Erwin van der Rijnst, Piet Zoodsma, Jenny Hof, Teo Mulder, Jordi Creus Casanovas
Niet op de foto: Aileen Hoiting, Nienke Ties, Wil Keesom, Marijn Broekman
Van de muzikanten op de foto hebben Pieter de Jong, Henk Brouwer, Robert Jan Wiepkes, Simon Bijmolt en Piet Zoodsma de band inmiddels verlaten.

Muzikale leiding:

Harry Broekman

Saxen:

Vladimir Anisimov

Jenny Hof

Marijn Broekman

Zwaan Zwart

Nienke Ties

Trompetten:

Bert Strijker

Jan van der Hoek

Aileen Hoiting

Bernard Waringa

Trombones:

Ype van Wijk

Jordi Creus Casanovas

Wil Keesom

Teo Mulder

Drums:

Ben Hoeben

Bas:

Erwin van der Rijnst

Gitaar:

Jelmer Bergman

Keyboards:

Vacature

Big Band Groningen werkt op projectbasis af en toe samen met een zanger of een zangeres

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Jenny Hof (voorzitter), Jelmer Bergman (secretaris) en Ype van Wijk (penningmeester)