Samenstelling bestuur

december 27, 2019 Uit Door admin

Met ingang van 1 december 2019 is Piet Zoodsma teruggetreden als secretaris van Stichting Big Band Groningen. Piet heeft vanaf de oprichting van de stichting in 2013 deel uitgemaakt van het bestuur. Jelmer Bergman neemt het stokje over als secretaris. Het bestuur bestaat nu uit:

Henk Brouwer: voorzitter

Ype van Wijk: penningmeester

Jelmer Bergman: secretaris

Piet blijft wel verantwoordelijk voor het beheer van de website en het digitale muzikaal archief.